M

Masterclass

SÅ FUNGERAR MASTER CLASS 

Undervisningen genomförs i N3 – Mötesplats för ung kultur, Trollhättan, (https://www.trollhattan.se/n3/) som Master Class – både med publik och som individuella lektioner utan publik. Master Classen erbjuder de aktiva deltagarna sång- och ackompanjemangsundervisning, textanalyser, fysisk och scenisk träning, hållningsteknik, andningsteknik, interpretation mm. Varje pianist har 2 sångare var som dom studerar tillsammans med. Studenterna erbjuds också att medverka vid en konsert i Östrabo Teater i Uddevalla och Master Class avslutas med en konsert i Missionskyrkan i Trollhättan. Dessutom arrangeras konserter och opera under hela festivalveckan med professionella artister och några av lärarna.

Masterclass 2022

 

Sång- och pianostuderande, sång- och pianopedagoger, professionella artister och intresserade inviteras till Nordisk Sångfestival: Kulturskolan N3, Trollhättan, 7 – 15 augusti 2022. (aktiva deltagare ankommer och träffas 6/8)

Initiativtagare och konstnärlig ledare: Gitta-Maria Sjöberg, DK/SE, internationellt erkänd svensk sopran och sångpedagog. Övriga pedagoger: Gunnar Gu∂björnsson tenor och rektor vid Sigurd Demetz songskóli (IS), Kåre Bjørkøy (tenor, forskare och professor emeritus NTNU, NO), Matti Borg (Vocal Coach och Tonsättare, DK), Mats Jansson (Pianist och lektor, SE), Mette Borg (Regissör och Dramaturg, DK). Årets Tonsättare Helgi Rafn Ingvarsson (IS). Föreläsningar med bl.a.Gunnar Gu∂björnsson (IS), Mette Borg (DK), Helgi Rafn Ingvarsson (IS). Dessutom blir där en workshop med Gunnar Gu∂björnsson om isländsk uttal och en hel dags improvisations-workshop för alla masterclass-deltagarna med den erfarne pedagogen och regissören Robert Pukitis från Skara Skolscen.

Festivalen arrangerar 2 konserter med masterclass-deltagarna – en i mitten av perioden och en som festivalens avslutningskonsert. Där kan förekomma streaming av både undervisning och konserter.  
Nordisk Sångfestival fokuserar på den nordiska sångskatten med sånger, arior och romanser på de nordiska språken. Det blir rik möjlighet till fördjupning i musikaliska/sceniska uttryck och förmedlingen av repertoaren står i centrum. Såväl klassiker som nykomponerad musik finns på repertoaren. Tonsättarna Helgi Rafn Ingvarsson och Matti Borg kommer att undervisa och presentera egen musik under festivalen. Konserter och operaföreställning arrangeras i konsertsalar i Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla.

OBS! 
Ansökan skall ha kommit oss tillhanda senast 15 mars 2022.

Vi önskar som bilagor: BIO, foto och 2 video / länkar. Se mera info nedan.

Om ni har problem med att skicka bilagor – skicka ansökan direkt till: info@nordicsongfestival.com

—–

PRIS 10.000 sek. varav 1.000 sek. depositum vid antagning.

Detta ingår: Alla måltider, rum i delat hotellrum. Vid önskningar om enkelrum tillkommer extra kostnad. * 7 dagars individuella sång- och piano-lektioner och lektioner i textanalys – i allt min. 1 – 2 timmar/ dag. * Workshop i improvisation och scenisk gestaltning, textanalys, uttal, fysiodramatik, och nutida musik * Minst 5 lektioner på mästarkurs med publik * Biljetter till alla festivalens konserter, föreställningar och opera * Medverkan på 2 konserter + 2 genrep med Mette Borg som regissör – pianister har dessutom möjlighet att medverka som solister på en av konserterna. Streaming av lektioner och konserter kan förekomma. 

—-
STÖD FRÅN ARRANGÖR

Vi som undervisar ger gärna råd och förslag till repertoar! För att delta på mästarkurserna ska varje aktiv deltagare instudera minst 6 nordiska sånger/romanser. De nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island ska vara representerade och minst ett stycke ska vara komponerat av en nulevande tonsättare. Pianisterna arbetar med två sångare var. Sångarna bör kunna sin repertoar utantill vid start.

 

BUILD YOUR
MUSICAL NETWORK AND
GET FRIENDS FOR LIFE.

 

 

 
 

Nordic Song Festival is open to students from all over the world. There will be many opportunities to create valuable networks across national and cultural borders.

PRICE 10,000 SEK.

This includes: All meals, stay in shared hotel rooms. In case of requests for single rooms, extra cost will be added. * 7 days of individual singing and piano lessons and lessons in text analysis min. 1 – 2 hours / day. * Workshop in stage design, text analysis, pronunciation, physio-drama and contemporary music * At least 5 lessons on master course with audience * Tickets to all the festival’s concerts and operas * Participation in 2 concerts + 2 general rehearsals with Mette Borg as director – pianists also have the opportunity to participate as solists at one of the concerts.

SUPPORT FROM ORGANIZER

The teachers are happy to give advice and suggestions for repertoires! We can also help finding notes. To participate in the master courses, each active participant must study at least 6 Nordic songs / romances. The Nordic countries Sweden, Finland, Denmark and Norway must be represented and at least one piece must be composed by a living composer. The pianists work with two singers each. The singers should know their repertoire by heart at the start.