M

OM OSS

Det här är Nordic Song Festival och vår vision 

Nordic Song Festival

Nordic Song Festivals grundades 2014 och har som vision att utveckla, sprida och vårda den nordiska vokalmusiken. Varje år i augusti hålls festivalen i och omkring Trollhättan och bjuder på opera, konserter, föreläsningar, nykomponerad vokalmusik och Master Class. Här finns möjligheter för den som vill fördjupa sin kunskap om den nordiska repertoaren och utveckla sig inom sång och piano. Men också för den som bara vill njuta och lyssna till underbar musik och sång.
Nordic Song Festival är en festival för alla.
Initiativtagare och konstnärlig ledare för Nordic Song Festival är den svensk-danska sopranen Gitta-Maria Sjöberg född och uppväxt i Trollhättan. Gitta-Maria har en imponerande karriär både på Operan i Köpenhamn och på den internationella operascenen. Hon har i hela sitt liv haft en passion för den nordiska sången och utvecklat både festivalens visioner och konstnärliga innehåll.

{

”Den nordiska sången och den nordiska tonen klingar i oss alla – och denna måste vi vårda och vara stolta över! Jag vill skapa en plats där vi kan träffas runt sången och allt som binder oss samman som nordbor. Samtidigt vill jag också styrka den nordiska vokalmusiken genom den nyförtolkning som nästa generation kan ge den.”

// Gitta-Maria Sjöberg

NORDIC SONG FESTIVAL – EN IDEELL FÖRENING

Nordic Song Festival har som mål att vidga festivalen så att alla de nordiska länderna omfattas.
Under hösten 2014 bildade man den ideella föreningen för festivalen. Med en styrelse bestående av viktiga branschkapaciteter från Danmark, Norge, Sverige och Island samt representanter från vitt skilda sidor av närings- och kulturlivet. Styrelsen arbetar aktivt med en rad åtgärder för att etablera Nordic Song Festival både som rörelse och varumärke. Detta för att både attrahera och behålla investerare, och för att bli ett bärande kunskaps- och utvecklingscenter för nordisk sång. Nästa steg är att få med Färöarna i festivalen så man kan sluta cirkeln om en nordisk sångfestival.
Nordic Song Festival är beroende av ekonomiskt stöd för att kunna genomföras. Därför är vi enormt tacksamma för de ekonomiska bidrag som vi får från våra sponsorer. Det är tillsammans vi skapar glädje genom musiken!

 

 

VISIONEN

Nordic Song Festivals vision är att:

  • Stärka och sprida kunskap om den unika nordiska sångskatten – romanser, sånger, folkvisor, opera, körverk och jazz – med rötter i nordisk tonalitet och nordiska språk.
  • Forska i materialet bland annat med syfte att finna stoff i arkiv och andra ställen; stoff som antingen är glömt eller okänt, samt därefter både arbeta med det i praktiken och publicera det i kommande utgåvor.
  • Stärka samarbetet med nu levande kompositörer och textförfattare som söker inspiration i nordisk tonalitet – både för att nytolka redan existerande verk, men i hög grad också för att kunna skapa nya verk.
  • Stärka de nordiska språken och fördjupa insikten i det unika ’samarbetet’ mellan musik och språk – genom undervisning i textanalys och gällande uttal – med experter på området. En fonetisk guide till alla nordiska språk är dessutom under
utarbetande.

 

Denna vision vilar på en intensiv tro på repertoarens inspirationskraft, nu och i framtiden.