Sök stipendium från
Stiftelsen Den Nordiska Första
S:t Johannis Logens Jubel-Fond

Nu kan du ansöka om bidrag till din mästarkurs via Frimurarnas Jubel-Fond.
OBS! Ansökan gäller endast svenska deltagare.

Bifoga följande uppgifter
och bilagor i din skriftliga ansökan:

  • Foto
  • Namn
  • Adress
  • CV kort text eller bifogas
  • Kort beskrivning om varför du vill delta i Nordisk Sångfestival.
  • Budget / Omkostnader (resa, kursavgift)
  • Bankuppgifter
  • Underskrift

Skicka din ansökan till:

Jubelfondens direktion, 
Lasse Svärd
c/o Den Nordiska Första S:t Johannislogen,
Blasieholmsgatan 6,
111 48 Stockholm.