MÄSTARKURS
29 juni-6 juli 2018

Fokus på den nordiska sångskatten

Nordisk Sångfestival fokuserar på den nordiska sångskatten med sånger och romanser på de nordiska språken. Det blir rik möjlighet till fördjupning i musikaliska/sceniska uttryck liksom förmedling av repertoaren står i centrum. Såväl klassiker som nykomponerad musik finns på repertoaren.

NORDIC SONG FESTIVALS
MÄSTARKURS 2018

Nordisk Sångfestival är öppen för studenter från hela världen. Det blir många möjligheter att skapa värdefulla nätverk över nationella och kulturella gränser.

Initiativtagare och konstnärlig ledare:
Gitta-Maria Sjöberg, DK, internationellt erkänd svensk sopran och sångpedagog.

Masterclass med:
Katarina Karnéus (SV) Operasångerska
Matti Borg, (DK), vocal coach och tonsättare
Mats Jansson, (SV), pianist, Örebro
Mette Borg, (DK) regissör och dramaturg

Föreläsningar med bl a: 
Mette Borg, (DK)regissör och dramaturg
Peter Vuust, (DK) hjärnforskare, kompositör och musiker

Mästarkurser pågår 29 juni-5 juli:
29 juni- 1 juli kl 10.30-17.00
3-5 juli kl 10.30-17.00
2 juli kl 10.30-12.30
därefter stängd repetition 14-18.

Kursen utvärderas 6 juli kl 9-12.30.

Så hittar du hit:

Hudiksvall ligger vid E4:an
( 297 km norr om Stockholm).
Resan tar ca 2 ½ timma med tåg från Arlanda
och 3 timmar med tåg från Stockholm C
.

Undervisningen

Undervisningen genomförs i Hudiksvall, som mästarkurs med publik och individuella lektioner utan publik. Mästarkurserna erbjuder de aktiva deltagarna sång- och ackompanjemangsundervisning, med och utan publik, textanalyser, uttal, fysisk och scenisk träning, hållningsteknik, andningsteknik, interpretation mm. Studenterna erbjuds också att medverka vid en konsert den 2 juli på Söderhamn teater samt vid  mästarkursernas stora avslutningskonsert 6 juli i Hudiksvall.
Dessutom arrangeras konserter på flera platser under hela festivalveckan med professionella artister och några av lärarna.

 

I kursavgiften ingår:

  • Måltider och boende 
  • 7 dagars individuella sång- och pianolektioner och lektioner i textanalys
  • Workshop i scenisk gestaltning, textanalys, uttal, fysiodramatik och nutida musik
  • Minst 5 lektioner på mästarkurs med publik
  • Biljetter till alla festivalens konserter
  • Medverkan på 2 konserter

Avgift: 9.500 SEK

Vi som undervisar ger gärna råd och förslag till repertoar!
Vi kan också hjälpa med noter.


För att delta på mästarkurserna
ska varje aktiv deltagare instudera minst 6 nordiska sånger/ romanser. De nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge ska vara representerade och minst ett stycke ska vara komponerat av en nulevande tonsättare.   Pianisterna arbetar med två sångare var.

Anmälnan senast:
2018-04-01


  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)