Pressinformation

För press information, intervjuer och public relations vänligen kontakta:
Kjeld Boye-Møller, ordförande och pressansvarig för Nordisk Sångfestival
kjeld@nordicsongfestival.com

Tillgänglighet för funktionshindrade

För att underlätta för alla besökare har vi tagit fram tillgänglighetsinformation på hemsidan, finns under meny Biljetter.