Föredrag i Läroverket, aulan
Järnvägsgatan 16, Hudiksvall

Föredragshållare

                    Mette Borg,
         Dramaturg och regissör
 

Fredag 29 juni kl 14

Föredrag

Mette Borg, dramaturg och regissör

90 kr/biljett
 

Lördag 30 juni kl 14

Föredrag 

Peter Vuust, hjärnforskare, kompositör, och musiker

90 kr/biljett gäller hela dagen i Läroverket.

Söndag 1 juli kl 14

Föredrag 

Mette Borg, dramaturg och regissör

90 kr/biljett gäller hela dagen i läroverket.

Tisdag 3 juli kl 14

Föredrag 

Mette Borg, dramaturg och regissör

90kr/biljett gäller hela dagen i Läroverket

Onsdag 4 juli kl 14

Föredrag

NN

90kr/biljett gäller hela dagen i Läroverket och Strömshall.
 

Torsdag 5 juli kl 14

Föredrag 

Hans Gefors, kompositör.

90 kr/biljett gäller hela dagen i Läroverket.
 

Fredag 6 juli kl 13.30

”Hur håller den nordiska sångskatten sig levande?”
Debatt med tonsättare och sångare/pianister i dag:Matti Borg,Hans Gefors samt studerande vid mästarkurserna och publiken
90 kr/biljett gäller hela dagen i Läroverket.