Upplev en dag på Mästarkurs
 

Tillsammans med sina internationella lärare får mästarkurseleverna på Nordic Song Festival möjlighet till fördjupning i musikaliska och sceniska uttryck liksom förmedling av repertoaren. (Läs mer om årets lärare här.)

Mästarkursen är öppen för studenter från hela världen i piano och sång, vilket ger många möjligheter att skapa värdefulla nätverk över nationella och kulturella gränser.

Undervisningen genomförs dels som individuella lektioner utan publik och dels som öppen mästarkurs med publik.

Kombinera gärna besöket på de Öppna mästarkurserna med våra
intressanta föreläsningar!
Se programmet för föreläsningarna här.
LÄS MER I VÅR BROSCHYR HÄR

Öppna mästarkurser:

Ges i Läroverket Hudiksvall 29 juni-5 juli.

Biljettpris: 90 kr per dag
Medlemmar i Nordisk Sångfestivals Vänner och ungdomar under 15 år har fri entré.